icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Mobilna Inwentaryzacja


Najważniejsze możliwości:

 • Szybka wymiana danych z programem Magazyn Infor System
 • Wygodny i prosty proces inwentaryzacji
 • Możliwość jednoczesnej pracy z wieloma czytnikami
 • Możliwość odczytu kodów przez kamerę

Cena netto: 650,00 zł

Mobilna Inwentaryzacja

Moduł dodatkowy do programu Magazyn DGCS System. Służy do wykonywania inwentaryzacji na urządzeniach mobilnych: tj. smartfon, tablet, kolektor danych. Intuicyjny interfejs oraz prostota obsługi pozwala na wygodne i sprawne wykonanie remanentu w firmie na podstawie bazy prowadzonej w Magazynie. Dzięki identyfikacji pozycji towarów przez kody kreskowe proces inwentaryzacji za pomocą aplikacji pozwala oszczędzać czas pracowników oraz minimalizuje ryzyko pomyłek.

Zainstaluj Mobilną Inwentaryzację na smartfonie, tablecie lub kolektorze danych i wykonaj proces inwentaryzacji w komfortowy i efektywny sposób.
Inwentaryzację należy rozpocząć od przeniesienia bazy towarowej z programu Magazyn DGCS System do zainstalowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Dzięki prostej obsłudze Mobilnej Inwentaryzacji operacja importu danych jest szybka i łatwa do wykonania. Po wczytaniu danych, w kartotece dostępne będą dane towarów wraz z kodami kreskowymi.
W tym momencie program jest już przygotowany do wczytywania kodów kreskowych towarów występujących na magazynie.
Moduł pozwala w łatwy sposób wczytywać kody kreskowe towarów kolektorem danych, smartfonem lub tabletem z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych oraz smartfonem lub tabletem poprzez kamerę.
Po wczytaniu towaru wystarczy tylko uzupełnić jego odpowiednią ilość. Wygodę pracy dopełnia funkcja kontroli przypadku błędnego odczytu: jeśli wczytywany kod nie zostanie odnaleziony w programie, aplikacja alarmuje o tym ostrzeżeniem dźwiękowym.
Po zakończeniu wczytywania produktów, sporządzony dokument zostaje zapisany w aplikacji. W ramach jednej sesji inwentaryzacyjnej możliwe jest wykonanie wielu dokumentów na jedym lub kilku urządzeniach.
Sporządzone w Mobilnej Inwentaryzacji dokumenty należy eksportować do programu Magazyn. Na podstawie zaimportowanych dokumentów program automatycznie uzupełnia ilości towarów w kolumnie "Ilość z inwentaryzacji".
W celu uproszczenia pracy, program został wyposażony w funkcję scalania pozycji. Dzięki niej pracownik podczas jednej inwentaryzacji może wielokrotnie wczytywać ten sam towar, a program dokona ich sumowania.
Dzięki Mobilnej Inwentaryzacji często żmudny proces remanentu w firmie staje się dużo wygodniejszy i maksymalnie uproszczony.

Najważniejsze zalety programu:

 • szybka synchronizacja danych wg jednej z dostępnych możliwości:
  • wymiana danych poprzez FTP
  • wymiana danych poprzez pliki
 • duża prędkość odczytywania kodów
 • obsługa towarów z wieloma kodami kreskowymi
 • możliwość prowadzenia inwentaryzacji jednocześnie na wielu czytnikach
 • ostrzeżenie dźwiękowe w przypadku gdy wczytany kod nie zostanie odnaleziony
 • możliwość wielokrotnego wczytywania danych: w przypadku wielkrotnego wczytywania tych samych towarów program dokonuje sumowania ich ilości
 • możliwość wykonania wielu dokumentów w ramach jednej sesji inwentaryzacji


Wymagania sprzętowe:

 • kolektor danych (np. Dolphin 70e) z systemem Android (w wersji 3.0 (HONEYCOMB) lub wyższej)
  lub
 • smartfon lub tablet z systemem Android (w wersji 3.0 (HONEYCOMB) lub wyższej) z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych poprzez port USB
  lub
 • smartfon lub tablet z systemem Android (w wersji 3.0 (HONEYCOMB) lub wyższej) z kamerą (odczyt kodów porzez kamerę)
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Mobilna inwentaryzacja - 1 urządzenie 650,00 zł 799,50 zł basket
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Wersja Cena Zamów
netto brutto
Mobilna inwentaryzacja - 1 urządzenie (aktualizacja) 280,00 zł 344,40 zł basket