logo   logo

Wystawianie Faktury na podstawie dokumentu zakupu - PZ, Faktury zakupowej

Opublikowany w: Magazyn Magazyn DGCS System

user

Admin Admin clock 30-01-2019

Program Magazyn Infor System oferuje możliwość wystawiania dokumentu sprzedaży na podstawie dostępnych w kartotece dokumentów zakupowych, co znacznie przyspiesza proces sprzedaży.

Wiele firmach towar zamawiany jest na prośbę klienta, więc cała zawartość dokumentu dostawy powinna zostać przeniesiona na dokument sprzedaży, wydania z magazynu lub ofertę.

 

Po wprowadzeniu towaru na stan magazynu np. za pomocą dokumentu PZ lub Faktury zakupowej możemy przystąpić do sprzedaży towarów za pomocą ikony widocznej w głównym oknie programu. W tym momemcie mozliwy jest wybór kartoteki dokumentów (PZ lub Faktur zakupowych), na podstawie których chcemy dokonać sprzedaży.

 

 

 

W naszym przykładzie użyjemy kartoteki dokumentów PZ - w przypadku kartoteki Faktur zakupowych proces wygląda identycznie.

Po otwarciu kartoteki należy w lewej części okna odszukać i podświetlić poprzez pojedyncze kliknięcie myszą wybrany dokument, następnie kliknąć na przycisk Wybierz.

 

 

Cała zawartość dokumentu PZ została przeniesiona na dokument sprzedaży. W tym momencie można wybrać typ dokumentu oraz wprowadzić zmiany dotyczące każdej sprzedawanej pozycji tj. - ilość, cenę itd., można również usunąć wybrane pozycje. Użytkowni tak, jak w przypadku standardowego dokumentu musi na zakładce Pozostałe dane dokumentu wybrać kontrahenta oraz sposób płatności. Aby wystawić dokument należy wybrać opcję Akceptuj.