logo   logo

Współczynnik przeliczeniowy dla częściowego prawa do odliczenia VAT

Opublikowany w: Blog Księgowość Księga Prz. i Roz. PRO

user

Admin Admin clock 30-01-2019

 Do obliczenia proporcji uwzględnia się obroty z całego poprzedniego roku, a nie tylko obroty tych miesięcy, w których łącznie wystąpiła sprzedaż z prawem jak i bez prawa do odliczenia VAT.

 

W programie Księga Przychodów i Rozchodów Pro jak i Pro plus współczynnik przeliczeniowy dla częściowego prawa do odliczenia wprowadzamy w oknie Konfiguracja>ustawienia, zakładka współczynniki.

 

 

Chcąc zaksięgować zakup należy wybrać z okna Zapis dokumentów > Ewidencja zakupów   wprowadzić dane dotyczące nr dowodu, dane kontrahenta, daty, określić zdarzenie gospodarcze, rodzaj transakcji oraz opis zakupu. Aby wcześniej ustalony współczynnik był uwzględniony należy w przeznaczeniu zakupu wybrać  opcję CO-częściowe odliczenie VAT.  Wprowadzamy kwotę netto w odpowiedniej stawce VAT i zapisujemy zmiany.

 

 

Dane po przeliczeniu współczynnika będą widoczne na Zestawieniu Ewidencji VAT, deklaracji VAT 7/VAT 7k, jak i w plikach JPK.