logo   logo

Rozliczanie handlowców w programach z serii Infor System

Opublikowany w: Blog Magazyn Magazyn DGCS System

user

Admin Admin clock 30-01-2019

W wielu firmach zatrudniających handlowców pojawia się konieczność analizowania sprzedaży pod wieloma kątami jak również rozliczania handlowców na podstawie sprzedaży, czy naliczania prowizji. Z myślą o tym zagadnieniu powstał moduł Handlowcy, dostępny dla użytkowników programów z serii Infor System.

 

Aby zdefiniować handlowców należy wejść w menu Słowniki > Słownik pracowników.

W oknie pracownicy klikamy na opcję Dodaj i uzupełniamy dane pracownika (wymagane jest imię, nazwisko, kod pracownika) oraz zaznaczamy pola Handlowiec w sekcji Stanowisko oraz jeśli wprowadzany handlowiec jest zatrudniony nalezy zaznaczyć pole "Czy aktualnie pracuje", klikamy na opcję Zapisz.

W ten sposób możemy dodać kolejnych pracowników, którzy mają występować w roli handlowca w programie. Okienko pozwala ponadto na wydruk danych pracownika, edycję danych oraz całkowite jego usunięcie z programu (pod warunkiem, że dane handlowca nie znajdują się na wystawionym wcześniej dokumencie).

Oznaczenie pracownika jako Handlowca daje możliwośc późniejszego skojarzenia do z danym kontrahentem, takiej możliwości nie posiadają kierowcny i magazynierzy.

 

 

 

System umożliwia skojarzenie transakcji sprzedaży z pracownikiem-handlowcem na dwa sposoby.

 

Sposób 1 - skojarzenie handlowca z  dokumentem sprzedaży
W  tym podejściu bardzo ważne jest wybranie handlowca podczas wystawiania dokumentu. Jeżeli transkacja sprzedaży danemu kontrahentowi jest zazwyczaj  przeprowadzana przez określonego handlowca wówczas  można skojarzyć kontrahenta z handlowcem - po wyborze  kontrahenta do dokumentu sprzedaży handlowiec zostanie przepisany z kontrahenta do dokumentu automatycznie - ale co ważne w tym momencie  można dokonać ręcznej zmiany na innego handlowca.  Podczas wykonywania  raportów system sprawdza wyłącznie akualne powiązanie dokumentu z  handlowcem. Jeżeli dokument  nie jest powiązany z handlowcem wówczas jest traktowany jako sprzedaż  "bez handlowca" (choć kontrahent na, którego wystawiono dokument sprzedaży jest skojarzony z jakimś handlowcem).

 

Wybór handlowca możliwy jest w trakcie wystawiania dowolnego dokumentu sprzedaży - na zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7) w rubryce Handlowiec należy kliknąć na przycisk "..."  i wybrać z listy wcześniej zdefiniowanego pracownika poprzez zaznaczenie na liście i użycie opcji Wybierz.

 

 

 

Sposób 2 - skojarzenie handlowca z kontrahentem
Handlowiec przypisany jest na stałe do kontrahenta. Nie jest istotne czy  podczas wystawiania dokumentu sprzedaży  wybierzemy  innego handlowca lub też nie wybierzemy go wcale. W raportach pokazujących sprzedaż  poprzez handlowca system wykorzystuje  informację o przypisaniu handlowca do kontrahenta, nie jest brane pod uwagę skojarzenie handlowca z dokumentem.

 

Aby przypisać handlowca do kontrahenta należy wejśc w menu Słowniki > Kontrahenci, podświetlić na liście wybranego kontrahenta, wybrać opcję Edytuj i na zakładce Dane dodatkowe wybrać pracownika klikając na przycisk "..." w rubryce Handlowiec. Klikamy na opcję Zapisz.

 

 

 

Wybór między tymi dwoma sposobami możliwy wchodząc w menu KonfiguracjaUstawienia ogólne > Parametry > Wydruki. Jeśli  ustawimy parametr "W raportach uwzględniaj  handlowca wpisanego na dokumencie" oznacza to sposób działania 1. W przeciwnym przypadku system będzie funkcjonował zgodnie  z opisem sposobu 2.

 

 

  

WARTO WIEDZIEĆ
Słownik pracowników pozwala na oznaczanie pracowników poza handlowcami jako magazynierów i/lub kierowców. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży mamy możliwość wyboru magazyniera oraz kierowcy ze słownika. Opcja ta przydatna będzie w firmach, w których oprócz kontroli lub rozliczania handlowców niebędne są informacje o osobach wydająch towar lub kierowcach odpowiedzialnych za jego dostarczenie. Do jednego dokumentu możą zostać przypisani trzej pracownicy - po 1 z każdego typu.

 

Moduł Handlowcy pozwala na generowanie raportów sprzedaży dotyczących handlowców, magazynierów oraz kierowców. Wchodząc w menu Raporty > Zastawienie sprzedaży > Pracownicy uzyskamy możliwość generowania następujących zestawień:

 

 • wartościowe zestawienie  dokumentów korygujących,
 • z grupowaniem według towarów,
 • z grupowaniem według dokumentów sprzedaży,
 • z grupowaniem według towarów z  wykresem,
 • z grupowaniem według kontrahenta,
 • z grupowaniem według towarów w cenach netto,
 • z grupowaniem według daty,
 • z grupowaniem według daty  z wykresem,
 • z grupowaniem według daty  - szczegółowe,
 • z grupowaniem według kontrahenta -  szczegółowe,
 • z grupowaniem według wystawiających  - szczegółowe,
 • z grupowaniem według towarów -  szczegółowe.