logo   logo

Księgowanie zakupów paliw i kosztów eksploatacji aut od 2019 roku [Film]

Opublikowany w: Księgowość Księga Prz. i Roz. PRO

user

Admin Admin clock 29-07-2019

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mają trzy możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodów osobowych:

    100%: dla samochodów firmowych (wprowadzonych do ewidencji środków trwałych czy też użytkowanych na podstawie umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego), jeżeli prowadzona będzie ewidencja potwierdzająca wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika.
    75%: dla firmowych samochodów (jak w pierwszym punkcie) wykorzystywanych również do celów niefirmowych.
    20%: dla prywatnych samochodów przedsiębiorców (stanowiących ich własność) wykorzystywanych również do celów prowadzonej działalności  (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki).

Nie zmieniają się natomiast zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym (art. 86a ustawy o VAT). Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo odliczenia 50% lub 100% podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze.

 

 

Program Księga Przychodów i Rozchodów PRO i PRO Plus umożliwia księgowanie kosztów według w/w stawek. W Słowniku pojazdów (menu: Słowniki > Pojazdy) została dodana dodatkowa opcja: Limit kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdu:

 


Program domyślnie ustawia limit na 75%, natomiast poprzez edycję (opcja dostępna z prawej części okna) Użytkownik może dokonać zmiany wybierając jedną z pozostałych opcji: 100 % lub 20%. Po dokonanej zmianie należy zapisać zmiany.

 

Księgowanie faktury na zakup paliwa lub kosztów eksploatacji do ewidencji VAT oraz do księgi z uwzględnieniem 75% kosztów:


Wchodzimy Zapis dokumentu > Ewidencja zakupów. Uzupełniamy dane dotyczące dat, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego. W pozycji Opis zakupów wybieramy Pozostałe, a w Przeznaczenie zakupu- PALIWO- Zakup paliwa.

 

 

Pojawi się dodatkowe okienko Pojazd:

 


Wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu i wskazujemy go z listy, na klawiaturze wybieramy przycisk Enter.

Ostatnim krokiem jest wpisanie kwoty netto w odpowiedniej stawce VAT.

 

 

Program obliczy VAT i rozbije na kwotę do odliczenia i nie podlegającą odliczeniu.

 


Po przejściu na zakładkę 'Wpis do księgi' program automatycznie obliczy kwotę, zgodnie z wybranym limitem kosztów.

 

 

Jeżeli dane się zgadzają, ostatnim krokiem jest zapisanie dokumentu. Opcja 'Zapisz' dostępna jest w prawej części okna.

Księgowanie faktury na zakup paliwa lub koszty eksploatacji auta wyłącznie do księgi z uwzględnieniem 75% kosztów:

Wchodzimy Zapis dokumentu > Księga- zakup. Uzupełniamy dane dotyczące dat, kontrahenta oraz zdarzenia gospodarczego. Wprowadzamy kwotę w odpowiedniej kolumnie:

 

 

Następnie klikamy w opcję 'Przelicz 75% kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdu'- program przeliczy kwotę według wybranej stawki:
 


W przypadku, gdy chcemy zmienić przeliczenie na 20%, klikamy prawym przyciskiem myszy na pole 'Przelicz 75% kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdu' i wybieramy odpowiednią opcję:

 


Po wprowadzeniu kwoty klikamy w opcję 'Przelicz 20% kosztów dot. paliw i eksploatacji pojazdu'- wówczas program przeliczy kwotę według wskazanego procentu: