logo   logo

Jak wystawić Fakturę w obcej walucie dla kontrahenta zagranicznego

Opublikowany w: Blog Fakturowanie Fakturowanie PRO Magazyn Magazyn i Faktury PRO

user

Admin Admin clock 29-01-2019

Programy z serii Biznesmen PRO umożliwiają wystawianie dokumentów dla kontrahentów zagranicznych - Faktura eksportowa oraz WDT  (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru).

  

Proces wystawiania Faktury w obcej walucie dla kontrahenta zagranicznego został przedstawiony także na poniższym filmie z lektorem.

 

  

 

Rozpoczynamy od wyboru odpowiedniego dokumentu - z górnego menu Sprzedaż.

W przypadku kontrahentów z Unii Europejskiej należy wybrać fakturę WDT. Dla odbiorców z innych Państw wybieramy Fakturę eksportową.


Proces wystawiania obu ww. dokumentów nie różni się za wyjątkiem stawki podatku VAT - w Fakturze eksportowej program zmienia ją automatycznie na 0 Exp, nastomiast w Fakturze WDT na 0 WDT dając jednocześnie możliwość jej zmiany.
 

 

Nabywcę wybieramy za pomocą Słownika kontrahentów, klikając na wybranego dwukrotnie.
 

 

 

Następnym krokiem jest wybór waluty, w której ma zostać wystawiony dokument. W tym celu klikamy na opcję Waluta, następnie z rozwijanego menu Waluta wskazujemy tą, w której chcemy wystawić Fakturę. Podświetlamy ją i klikamy na opcję Pobierz kursy NBP.
W okresie wskazujemy np. ostatni tydzień. Klikamy na Pobierz. Po pobraniu tebeli wybieramy opcję Zamknij.
 


W przypadku braku wymaganej waluty w słowniku należy zaznaczyć opcję Importuj słownik walut w celu pobrania brakujących definicji.
 

 

 

Wskazujemy pobraną tabelę, wg której chcemy przeliczyć walutę. Klikamy Wybierz.
 

 

 

Aby wybrać towar lub usługę, które chcemy sprzedać należy skorzystać ze Słowników i kliknąć dwukrotnie na wybraną pozycję. Program automatycznie przeliczy cenę z polskich złotych na wybraną walutę, w naszym przypadku EURO. Jeśli towar nie ma zdefiniowanej ceny w słowniku możemy wprowadzić ją bezpośrednio na fakturze. Musi być to cena w walucie, przeliczona po wybranym wcześniej kursie. Uzupełaniamy pole ilość.
 

 

Kolejnym krokiem jest wybór środka transportu oraz formy płatności. Aby wystawić i wydrukować dokument klikamy na Zapisz.
 

 

Istnieje możliwość zapisu faktury w formcie PDF oraz wysyłką mailem.
 

  

WARTO WIEDZIEĆ
Programy Fakturowanie PRO PLUS oraz Magazyn i Faktury PRO PLUS umożliwiają wystawianie dokumentów sprzedaży w języku angielskim. Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku wystawiania dokumentów dla kontrahentów zagranicznych - przykładowy wydruk prezentujemy poniżej.