logo   logo

Jak rozliczać podatek VAT na metodzie kasowej

Opublikowany w: Blog Księgowość Księga Prz. i Roz. PRO

user

Admin Admin clock 30-01-2019

 

Metoda kasowa może być stosowana tylko i wyłącznie przez 'małych podatników', których roczne dochody nie przekraczają 1,2 mln euro. Z racji takiej, iż ta kwota nie jest jednak mała z metody kasowej może korzystać większość małych jak i średnich przedsiębiorstw.
 

Rozliczanie VAT-u metodą kasową jest korzystne dla firm, które nie otrzymują należności za fakturę na czas. W przypadku metody kasowej obowiązek rozliczenia powstaje w momencie dokonania zapłaty przez klienta. Należy pamiętać, że przy metodzie kasowej VAT należny musi być wykazany w deklaracji nie później niż w 180 dni po dacie sprzedaży, nawet w przypadku braku zapłaty. Stosując tą metodę należy rozliczać się kwartalnie z Urzędem Skarbowym, w związku z tym należy złożyć deklarację VAT-7K. Jeśli natomiast chodzi o pliki JPK VAT składane są one co miesiąc.

 

Księga Przychodów i Rozchodów Pro plus umożliwia rozliczanie metodą kasową. 

 

W pierwszej kolejności należy zacząć od zaznaczenia opcji 'Rozliczanie metodą kasową' oraz określenia okresu rozliczania dokumentów sprzedaży w oknie Konfiguracja > Ustawienia, zakładka Sposób prowadzenia działalności.

 

 

Chcąc zaksięgować np. sprzedaż, należy wybrać z okna Zapis dokumentów>Ewidencja sprzedaży.  Zaznaczamy opcję rozliczanie metodą kasową, automatycznie zmieni nam się data obowiązku VAT ze 180 dniowym wyprzedzeniem. Uzupełniamy dane dotyczące nr dowodu księgowego, kontrahenta, zdarzenia gospodarczego, rodzaju transakcji, opisu zakupu oraz przeznaczenie zakupu. Kwotę netto wprowadzamy w odpowiedniej stawce VAT. 

 

 

 

 Przechodzimy na zakładkę Płatności, gdzie określamy formę zapłaty.

 
W momencie uiszczenia wpłaty dokument ten możemy rozliczyć w oknie Rozrachunki>nierozliczona-sprzedaż, podświetlamy dokument i wybieramy z prawej strony opcję ‘Uzupełnij płatność’, następnie Zapłać wszystko. 
 
 

 

Faktury sprzedaży jak i zakupu będą wykazywane w rejestrach vat jak i w deklaracji  VAT-7 oraz w plikach JPK za okres, w którym dokonano zapłaty.
 

Jeżeli została uregulowana tylko część wpłaty, wówczas na deklaracji VAT-7, w plikach JPK będzie widoczna tylko opłacona część faktury. Pozostała część będzie widniała po uregulowaniu zaległości.