logo   logo

Jak przenieść bazę danych z programów BiznesmenPRO na nowy komputer - sposób 1 (ZALECANY)

Opublikowany w: Instalacja Biznesmen PRO

user

Admin Admin clock 25-01-2019

Baza danych programów z serii Podatnik/Biznesmen PRO zawiera wszystkie informacje, które zostały wprowadzone do programu. Jej przeniesienie na inny komputer jest prostą czynnością, po wykonaniu której możemy kontynuować pracę w innym miejscu bez utraty danych
    

Warunki, które musi spełniać komputer, na który przenoszona jest baza danych:

  • system windows musi być zainstalowany w takiej samej lub większej wersji bitowej (nie można przenieść bazy z 64 na 32 bitowy system),
  • wersja serwera SQL nie może być niższa niż ta, w której utworzona była baza danych,
  • wersja programu z serii Biznesmen PRO/Podatnik nie może być starsza niż ta, w której tworzona była kopia,
  • użytkownik systemu Windows musi posiadać uprawnienia Administratora w systemie.

 

 

 

Proces przenoszenia bazy danych przedstawiony został również na poniższym filmie z lektorem.

 

 

 

KROK 1 - Wykonanie kopii

Po uruchomieniu programu na komputerze, z którego przenosimy dane, należy wejść w menu System > Otwórz firmę, nastęnie podświetlić na liście bazę (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy), dla której chcemy wykonać kopię i wybrać opcję Archiwum.

 

 

 

Kolejnym krokiem jest wskazanie katalogu, w którym zostanie utworzona kopia. W tym celu klikamy na przycisk "..." i po wybraniu docelowego katalogu wybieramy Zapisz, następnie Wykonaj. Standardowo program tworzy kopię w lokalizacji C:\ProgramData\BiznesmenPRO\Archiwum (w starszych wersjach programu w C:\Program Files\BiznesmenPRO\Archiwum).  WAŻNE - program automatycznie nada nazwę plikom (nie należy wprowadzać nazwy samodzielnie).

 

 

Z katalogu, który wskazaliśmy jako docelowy dla kopii kopiujemy 2 utworzone pliki i przenosimy na nowy komputer (np. za pomocą pendrive) - w naszym przykładzie nazywać się będą Baza1_firma.bak oraz Baza1_Magazyn.bak, ponieważ taką nazwę nosiła baza w oknie Otwórz firmę.

 

KROK 2 - Odtwarzanie bazy na nowym komputerze

Na dysku C tworzymy katalog i nadajemy mu nazwę np. KOPIA, w którym umieszczamy przenoszone pliki. W przypadku Windows 8 oraz 8.1 niezbędne będzie nadanie pełnych praw dostępu do katalogu. W tym celu klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości. Przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia i wybieramy opcję Edytuj.

 

 

Na liście grup i użytkowników kolejno podświetlamy każdą z nich i zaznaczamy opcję Zezwalaj w wierszu Pełna kontrola. Następnie klikamy Zastosuj i OK.

 

 

Instalujemy program, uruchamiamy ponownie komputer.
Po otwarciu programu Wchodzimy w menu System > Otwórz firmę i za pomocą opcji Nowa firma tworzymy bazę o takiej samej nazwie, jaka występowała na komputerze, z którego jest przenoszona baza - w naszym przypadku jest to Baza1. Po wprowadzeniu nazwy wybieramy opcję Utwórz.

 

 

 

Po pojawieniu się bazy na liście zaznaczamy ją (poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy). Następnie wybieramy opcję Archiwum (identycznie jak w punkcie opisującym tworzenie kopii) i przechodzimy na zakładkę Odtwarzanie, podświetlamy pierwszy plik, który odtwarzamy czyli Baza1_firma i za pomocą przycisku "..." wskazujemy przeniesiony plik zawierający kopię o nazwie Baza1_firma.bak, zaznaczamy go i klikamy Otwórz, następnie Wykonaj.

 

 

Powyższą operację wykonujemy identycznie dla drugiego pliku bazy danych - Baza1_Magazyn.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Nie należy odtwarzać bazy danych z kopii umieszczonej na pulpicie lub w katalogu Dokumenty.