icon-phone Dział handlowy
62 591 91 19

Kadry, Płace i ZUS PRO 9.7.0.0 - gotowe do pracy w 2020 roku

Udostępniliśmy nową aktualizację programu Kadry, Płace i ZUS PRO w wersji 9.7.0.0, gotową do pracy w 2020 roku. Zawiera niezbędne zmienne finansowe, które umożliwią obliczenie płac za grudzień wypłacanych w styczniu 2020 r., nowe wzory deklaracji PIT, a ponadto przygotowany jest do rozliczania PPK dla kolejnej grupy firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.  

Nowości
 
1. Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2020 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji.

2. Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w 2020 r.
Sprawdzanie wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia.

3. Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2020 r. (podstawa = 3120 zł).

4. Daty świąt obowiązujących w 2020 r.

5. Nowe wzory deklaracji obowiązujących od 2020 roku:
- PIT-2 (6) wydruk,
- PIT-4R (9) wydruk wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych,
- PIT-8AR (8) wydruk wraz z przygotowaniem eksportu do plików wymiany danych,
- IFT-1R (15).

6. Domyślne stosowanie ulgi 26 minus dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wypłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek.
Ulga 26 minus jest uwzględniana do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł.

7. Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek mimo objęcia osoby "Ulgą 26 minus".
Ustawienie na wniosek z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2020 r.

8. W kreatorach okresów płacowych (rozliczeniowych), wykorzystywanych przy definiowaniu okresów na początku roku – data wypłaty proponowana jest w dniu roboczym poprzedzającym domyślnie wybierany dzień wypłaty (ostatni dzień miesiąca / 10-ty dzień następnego miesiąca).

9. W oknie "Staż pracy" umożliwiono naliczanie stażów historycznych
Tj. dla osób przed datą zatrudniania (także przy braku tej daty), przy czym naliczenia o stażach dokonywane są na podstawie wpisów w oknie "Historia zatrudniania".

10. Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
- W oknie PPK w zakładce "Ewidencja pracowników" przy ustawieniu prezentacji danych za pomocą wyboru "Pracownicy z nieustalonym statusem PPK" będą pomijane osoby zwolnione – to jest osoby którym przypisano Typ pracownika "Osoba zwolniona" (stosownie do ustawienia w oknie "Dane pracowników" w polu "Typ pracownika").
- Automatyczne podwyższanie składki (wpłaty) podstawowej uczestnika PPK wynikającej z rachunków do umów cywilnych (zleceń / rady nadzorczej) do poziomu 2%, w przypadku gdy uczestnik wcześniej zadeklarował obniżenie tej składki (w przedziale miedzy 0,5% a 2%), przychód osoby (podstawa naliczenia wpłaty) przekroczył wartość 120% minimalnego wynagrodzenia w liczonym miesiącu.
- Przychód osoby zatrudnionej z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, a wynikający z umów cywilnych (jako przychody nie będące przychodami z tytułu zatrudnianie pracowniczego) wykazywane są w kartach przychodów osoby oraz w deklaracji PIT11 w wierszu dotyczącym przychodów z umów zlecenia.

11. W raporcie ZUS RCA w sekcji III B pole nr 27 wykazywana jest suma wartości "Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK" oraz "Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK", które zostały naliczone w miesiącu za który dokonuje się eksportu RCA (na tej samej zasadzie co składki ZUS – wg metody kasowej w kwestii momentu wypłaty wynagrodzenia, a tym samym z pominięciem kwestii daty wpłaty składek do Instytucji Finansowej).

12. W raporcie / wydruku "Zestawienie składek ZUS i PIT" wykazywane są składki (wpłaty) na PPK z podaniem wartości za miesiąc dla którego robiony jest raport z podziałem w poszczególnych wierszach na sposoby finansowania (uczestnik / podmiot zatrudniający), jak również na typ (podstawowe / obowiązkowe) oraz ze wskazaniem w wydruku numeru konta a także terminu wpłaty do Instytucji Finansowej.

 
Zmiany

1. W eksporcie SODiR w zakresie dokumentu INF-D-P – w pierwszej kolejności przenosi się głównie dane adresowe w zakresie adresu zamieszkania, dopiero gdy tych danych nie ma to do eksportu przenoszone są dane o adresie zameldowania.

2.W liście obecności Typ "Lista obecności ilość godzin, podpis" dni wolne są wykreślane (albo nie są wykreślane) stosownie do komunikatu poprzedzającego wydruk tego typu listy obecności.

3. Aktualizacja dokumentu: "Akta osobowe pracownika" dostępnego we wzorcach dokumentów (Menu: System / Wzory dokumentów – Widok: Wzory dokumentów).

4. Modyfikacja wydruku rachunku do umów cywilnych (w tym zleceń) w zakresie prezentowanego procentu podatku naliczonego na rachunku w wartości uwzględnionej przy naliczaniu rachunku.

5. W pliku rejestracyjnym PPK zawierającym dane o uczestnikach PPK zgłaszanych do Instytucji finansowej w ramach zawarcia umowy o prowadzenie dane adresowe ułożone zostały w kolejności wymaganej przez jednego z agentów transferowych obsługujących niektóre instytucje finansowe.
 
Uwaga!
Aktualizacja jest płatna dla użytkowników wersji 9.6.x.x oraz starszych. Użytkownicy, którzy zakupili program po 12 listopada 2019 r. w starszej wersji niż 9.7.x.x, mają prawo do bezpłatnej aktualizacji (prosimy wcześniej zgłosić ten fakt do naszego Działu handlowego - tel. 62 591-91-19).  
 

 

 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik
dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

225,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

325,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

300,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników e-Deklaracje zbiorcze

400,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

385,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

485,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

660,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

760,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

990,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1090,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1750,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik
dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

330,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

495,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

595,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

595,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

695,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

695,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

660,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

795,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

920,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

880,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1030,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1200,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1350,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1650,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników /500 firm+e-Deklaracje zbiorcze

1800,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2750,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2900,00 zł

Zamawiam

 
 
 
 

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO 
Cennik
dla firm

Cena 
netto

Kup 
teraz

do 10 pracowników 

225,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

325,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników

300,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników e-Deklaracje zbiorcze

400,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników

385,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

485,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników

660,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

760,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników

990,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1090,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników

1650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników + e-Deklaracje zbiorcze

1750,00 zł

Zamawiam

bez limitu pracowników

tel.

tel.

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO
Cennik
dla biur rachunkowych

Cena
netto

Kup
teraz

do 10 pracowników / 50 firm

330,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

495,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników / 500 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

595,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm

440,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

595,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 20 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

695,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm

550,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 50 firm + e-Deklaracje zbiorcze

695,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm

660,00 zł

Zamawiam

do 50 pracowników / 500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

795,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm

810,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

920,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników / 500 firm

880,00 zł

Zamawiam

do 100 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1030,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm

1200,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

1350,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników / 500 firm

1650,00 zł

Zamawiam

do 200 pracowników /500 firm+e-Deklaracje zbiorcze

1800,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm

2500,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 50 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2650,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników / 500 firm

2750,00 zł

Zamawiam

do 500 pracowników/500 firm +e-Deklaracje zbiorcze

2900,00 zł

Zamawiam